Vi tilbyder

IVERS AKADEMI

Med ”IVERS AKADEMI” løfter vi vores fælles byggeforståelse og indarbejder god praksis for styring af kundernes mangfoldige opgaver fra programmering til byggeriets idriftsættelse.

Alle IES håndværkere inviteres til at deltage i et løn- og karrierefremmende uddannelsesforløb bestående af en række virtuelle lektioner kombineret med en række praktiske opgaver på pladserne. Timelønnen stiger i takt med at håndværkeren demonstrerer, at den nyligt tillærte viden praktiseres på pladserne.

Alle IES formænd og formandsaspiranter deltager endvidere i 4 årlige uddannelsesdage, hvor vi med fokus på kunde-, ejer- og medarbejderperspektivet detailplanlægger sagens værdiskabende aktiviteter i den helt rigtige rækkefølge under hensyntagen til metodefrihed, vareleverancer, bemanding og interessenterne i øvrigt.

Alle IES bygge- & projektledere deltager i et årligt weekendseminar, hvor vi med afsæt i virksomhedens strategi gennemgår byggeregler, rammer, styringsværksøjer og strømninger på en række konkrete opgaver, for derigennem lære og udvikle vores interne procedurer for god ledelse, planlægning og byggestyring.

Alle IES bygge- og projektledere deltager endvidere i 10 årlige uddannelsesdage, hvor vi med afsæt i konkrete byggesager løbende evaluerer og strømliner vores interne procedurer og værktøjer, så byggelederne bestandigt har forudsætningerne for at levere god kvalitet til aftalt tid og økonomi ved indfrielse af gældende regler og aftaler.

Alle arbejdsmiljørepræsentanter og byggeledere har de nødvendige Arbejdsmiljøuddannelser og deltager endvidere i obligatoriske Arbejdsmiljødrøftelser i overensstemmelse med gældende Arbejdsmiljølovgivning og virksomhedens årshjul.

Scroll to Top